Uputstva za instalaciju

REŠENJA I SAVETI ZA POLAGANJE PLOČICA

Preporučujemo da izaberete pločice iz različitih okvira kako biste garantovali veću raznovrsnost i izmenu pločica u završenom rasporedu. Da biste se uverili da je instalacija ispravna, zadnja pločica je označena strelicom koja označava smer u kojem treba da bude položena (i ako je potrebno isečena).

Tilezza pločice se mogu koristiti u opsegu različitih ležećih rešenja. Neki predlozi su ovde dati. Polaganje pločica se obično savetuje sa bazama koje se teturaju za najmanje 1/4 dužine, prateći redovnu šaru ili postavljenu nasumično (za prirodan izgled). Preporučujemo sledeće praznine za zglobove: 2 mm za polaganje više veličina i 1 mm za polaganje jedne veličine.